Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Over Biloxi

Biloxi is een management- en adviesbureau dat zorgbestuurders helpt effectief leiding te geven aan strategische organisatieveranderingen. Deze veranderingen zijn dikwijls vernieuwende zorgconcepten die integratie en samenwerking tussen bestaande specialismen in verschillende domeinen vereisen.

Onze visie is dat de markt waarin zorgaanbieders opereren steeds complexer en dynamischer wordt. De verschuiving van aanbod- naar vraaggerichte zorgverlening leidt tot een fundamentele herinrichting van het zorglandschap. Onze opdrachtgevers staan daarom voor belangrijke strategische keuzes om de continuiteit van de zorginstelling te waarborgen. Dit veranderende speelveld brengt bedreigingen én kansen met zich mee. Naar onze overtuiging is een meer ondernemende instelling vereist om deze kansen te zien en te verzilveren.

Wij brengen een veranderproces op gang waardoor u en uw medewerkers ontdekken hoe de toekomst vorm te geven. Samen met u sturen wij de verandering vanuit de lijnorganisatie aan en borgen wij resultaten in uw zorginstelling. Uw medewerkers voeren de daadwerkelijke veranderingen zoveel mogelijk zelf uit. Wij zorgen voor de verbinding tussen partijen en ideeën, waardoor nieuwe combinaties mogelijk worden en vernieuwing ontstaat. Wij ondersteunen u als vraagbaak en stellen de benodigde hulpmiddelen tot uw beschikking. Op deze manier verbetert u zelf de kwaliteit van zorg. Wij onderscheiden ons door ons vermogen buiten de bestaande structuren te denken en door een voedingsbodem te creeren waardoor verbeterinitiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Onze bijdrage is erop gericht u in staat te stellen zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen.

Biloxi is in 2007 opgericht door Bas Hoogendoorn.

Downloads
- Bedrijfsprofiel Biloxi pdf