Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Toestand van Chaos

transformatiemodel, toestand van chaos

Inleiding
In deze toestand is de instelling zich ervan bewust geworden dat de omgeving iets (totaal) anders vraagt dan de instelling biedt. In de extreme uitingsvorm is de fitness for use minimaal. Deze toestand staat haaks op toestand in kwadrant I. De instelling is out of control en ziet zich geconfronteerd met unusual business. Kortom het is een toestand van chaos: het doel van de instelling klopt niet meer en we weten ook niet meer welke middelen we moeten inzetten.

Overgangsfase
Deze toestand doet een groot beroep op managementvaardigheden. De manier van denken die zeer nuttig was in kwadrant I kan ons in kwadrant II enorm in de weg zitten. Het management kan neigen naar downsizen. De dienstverlening blijft zoals die is, maar wordt aan minder cliënten aangeboden. Vaak is deze strategie het begin van het einde, omdat de oorzaak van de toestand van chaos niet onderkend wordt. Na verloop van tijd groeit het besef dat het bestaande vertrouwde pad verlaten zal moeten worden om onontgonnen gebied te betreden. Pas dan zullen medewerkers geïnspireerd worden om in beweging te komen en een nieuw avontuur aan te gaan. Wanneer het management de oorzaken wél serieus neemt, richt de aandacht zich op de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden om de instelling uit de chaos te krijgen. De instelling beweegt zich dan in de richting van kwadrant III.

Onze ervaring is dat een externe veranderkundige in deze overgangsfase cruciaal is om een voorwaartse beweging te maken. Deze heeft geen binding met het verleden. Hij of zij kan huidige denkbeelden ter discussie stellen en een vernieuwende in plaats van een behoudende koers inzetten.

Tegenkracht
Vanzelfsprekend geldt ook hier dat deze fase gepaard gaat met de nodige tegenkracht. Mensen zijn nu eenmaal van nature geneigd zich te verzetten tegen afwijkende denkbeelden. Het is menselijk om eigen overtuigingen bevestigd te willen zien. Medewerkers met vastgeroeste overtuigingen zijn niet in staat om andere zienswijzen te accepteren. Het is dus verstandig de energie te richten op medewerkers die een adaptief vermogen hebben en dus wél open staan voor nieuwe zienswijzen.

De tegenkracht kan lang duren of kort duren, maar uiteindelijk bezwijkt de weerstand onder de druk van buitenaf. Nood breekt immers wetten. Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg.

Volgende toestand
Lees verder: Toestand van Creatie.