Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Toestand van Competentie

transformatiemodel, toestand van competentie

Inleiding
Dit kwadrant is een toestand van competentieontwikkeling. Gedurende onze ‘ontdekkingsreis' hebben we geleerd welke vaardigheden nodig zijn het gewenste perspectief te kunnen realiseren. In deze fase wordt de verandering daadwerkelijk doorgevoerd in de gehele organisatie. Er komt een andere organisatiestructuur, andere profielen. Het is een voorbereiding op de nieuwe manier van werken.

Overgangsfase
Deze overgang kan gepaard gaan met een formele reorganisatie. Dat is lastig voor medewerkers en management. Medewerkers die zich jaren hebben ingezet voor de instelling worden boventallig verklaard. Deze medewerkers kunnen hierdoor zelf in een persoonlijke toestand van chaos geraken. Los van de structuurwijzigingen is het belangrijkste in deze toestand dat medewerkers nieuwe vaardigheden leren. Deze toestand gaat over in een nieuw evenwicht tussen willen en kunnen.

Tegenkracht
Een belangrijke tegenkracht is dat onderschat wordt hoeveel tijd en aandacht competentieontwikkeling vraagt of dat van medewerkers verwacht wordt dat ze zonder extra training vanuit de nieuwe visie en vernieuwde richtlijnen gaan werken. Dat is geen reële veronderstelling.

Volgende toestand
Lees verder: Toestand van Controle.