Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Onderzoek en advies

Wij zijn van mening dat elke veranderstrategie feitelijk onderbouwd dient te zijn. Hiertoe dient onderzoek plaats te vinden. Bijvoorbeeld onderzoek naar het vertrouwen van uw klanten in uw organisatie of naar de verhouding tijdsbesteding en doelrealisatie van uw medewerkers. Op basis van onderzoeksresultaten volgt passend advies.

Onze producten:

  • Inventarisatie Verbeterpunten
  • Onderzoek Klantvertrouwen 
  • Onderzoek Medewerkertevredenheid
  • Onderzoek Organisatiecultuur
  • Onderzoek Tijdsbesteding 
  • Onderzoek Veranderbereidheid 
  • Onderzoek Verandervermogen


Maatwerk op grond van bovenstaande producten is mogelijk. Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.