Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Procesbegeleiding

Wij kunnen u spiegels voorhouden, vragen stellen en met u meedenken. Dat doen we ook. Maar échte verandering komt van binnenuit. Dat doet ú en dat kost tijd. Wij begeleiden u onder meer bij de formulering van missie en visie, bij de uitwerking van toekomstbeelden (scenario planning) en bij de periodieke bepaling van strategische doelstellingen. In meer algemene zin helpen wij u met de uitvoering van veranderingsprocessen. Onder het kopje expertise is een aantal organisatieveranderingen benoemd waar wij ervaring mee hebben.

Onze producten:

  • Ondersteuning Evaluatie Jaarplan
  • Workshop Missie & Visie
  • Workshop Scenarioplanning
  • Workshop Veranderstrategie


Maatwerk op grond van bovenstaande producten is mogelijk. Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.