Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Forensische zorg

Dienst Justitiele Inrichtingen 

Casus
Een resultaatverantwoordelijke eenheid binnen de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI), waar circa 950 medewerkers waren ondergebracht, was in een crisissituatie beland. Activiteiten werden onvoldoende aangestuurd, overzicht en goede financiele administratie ontbraken, interne klanten en medewerkers waren zeer ontevreden. De druk op medewerkers werd steeds groter. Het ziekteverzuim liep fors op. Medewerkers zagen geen uitweg en vertelden allerlei verhalen of lieten zich beïnvloeden door verhalen van anderen. Tot overmaat van ramp werden de kranten gehaald. De chaos was compleet.

Biloxi pakte de situatie aan. Op grond van interviews, desktop research en logisch nadenken maakte een adviseur een uitstekende analyse en stelde een oplossingsrichting voor waar niet eerder aan gedacht was. De hoofddirectie stemde in met dit unieke, nieuwe perspectief.

Een veranderteam werd vervolgens samengesteld: Biloxi leverde een verandermanager en een financieel manager, DJI schoof een eigen interim manager naar voren. Gedrieen bracht de nieuwe directie een evenwicht aan tussen aandachtsgebieden en maatregelen op korte en langere termijn. De nieuwe directie analyseerde de verhalen en toonde aan dat door flink aanpakken de crisis bezworen kon worden. De ‘lijken uit de kast' werden 1-voor-1 opgelost en ondertussen is hard gewerkt het nieuwe perspectief vorm te geven.

Het doorprikken van de verhalen bracht medewerkers weer in beweging. Het eerste succes dat zij boekten, gaf hen de moed om door te gaan en zo trok de eenheid zichzelf uit het dal. De organisatie werd anders ingericht, een verbetercultuur bewust gecreëerd. De nieuwe manier van werken vereiste bovendien vaardigheden die onvoldoende in de eenheid aanwezig waren. Een groot aantal leidinggevenden is daarom extra opgeleid en een aantal nieuwe leidinggevenden is aangetrokken.

Het kwaliteitsniveau en de klanttevredenheid stegen door de hoge motivatie en energie van de medewerkers aanzienlijk. Daarnaast daalden de kosten fors, omdat het werk met minder medewerkers werd verricht.