Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Welzijn

Gemeente Blaricum

Casus
De gemeente Blaricum wilde onderzoeken of de mogelijkheid bestaat een uniek, kleinschalig zorgaanbod te realiseren waarbij een combinatie wordt gemaakt van zorg, watersport en toerisme. Dit zijn 3 belangrijke speerpunten van de gemeente, van de regio en van de provincie. De gemeente stelt zich een accommodatie met verblijfsfunctie voor. De verantwoordelijk wethouder zou dit initiatief graag willen realiseren aan het Gooimeer. Biloxi werd benaderd een visie op dit aanbod te ontwikkelen.

Biloxi heeft desktop research verricht en interviews afgenomen met o.a. zorgbestuurders, zorgondernemers, mantelzorgers en ambtenaren. Op basis van deze gesprekken en het onderzoek is het aanbod in detail uitgewerkt. Hieronder treft u een uitwerking op hoofdlijnen aan.

Aanbod

"Stellen en gezinnen van wie iemand (chronisch) ziek is of revalideert en dus verzorging nodig heeft, gaan vaak niet op vakantie. Het is te veel gedoe. Het vinden van een geschikte accommodatie is gedoe, het vinden van de juiste zorg is gedoe, het vervoer ernaartoe is gedoe, het er zijn is gedoe. Gedoe in veelvoud. Dus gaan ze niet. Dat is jammer, want vaak kunnen de patient én de mantelzorger een break goed gebruiken. Lekker genieten en ontspannen in een andere omgeving. Eventjes niet met ziekte bezig zijn, eventjes proeven van het ‘gewone' leven.

In een accommodatie en omgeving die passend zijn voor minder validen. Met in hoogte verstelbare bedden. Met brede gangen en ruime kamers, zodat bijvoorbeeld patienten in scootmobiels ook hun weg kunnen vinden. Met een uitstekend restaurant dat rekening houdt met specifieke dieetwensen. Met een sauna, massages en gezichtsbehandelingen om helemaal tot rust te komen. Met een fysiotherapie/fitnessruimte om aan de conditie of het herstel te werken. Met geschikte activiteiten voor zowel de mantelzorgers alsook de patient. Met (specialistische) verpleegzorg op maat als dat nodig is. Met een haal- en brengservice. Met de mogelijkheid aangepaste fietsen e.d. te huren. Kortom: een full service, all inclusive aanbod. Geen gedoe dus."

De vraag naar een dergelijk aanbod onder patienten is groot, terwijl het aanbod gering is.

Achterliggende visie

Bij ziekte en ouderdom - ouderdom komt immers met gebreken - wordt de leef- en belevingswereld doorgaans kleiner. De zieke kan niet meer ‘gewoon' deelnemen aan het reguliere leven. Hij of zij kan misschien zelfs niet meer (volledig) werken. De zieke kan steeds minder goed voor zichzelf zorgen en heeft in toenenemende mate verzorging nodig. De belasting voor de partner en/of voor het gezin neemt toe. De zieke wordt geconfronteerd met de beperkingen die ziekte met zich meebrengt. Ziekte en zorg horen bij elkaar.

De gemeente Blaricum wil echter juist een perspectief op gezondheid bieden. Weg van de ziekte, de nadruk leggen op het leven. Het begrip ‘leven' als tegenpool van het begrip ‘ziekte'. De waterrijke omgeving maakt de propositie in Blaricum uniek. Water als bron van leven!

Met dit inititief wil de gemeente Blaricum zich niet alleen op de patiënt, maar nadrukkelijk óók op de mantelzorger richten. De druk op mantelzorgers is hoog. De verwachting is dat de druk op mantelzorgers verder toeneemt, onder meer door de vergrijzingsproblematiek en door bezuinigingen op de AWBZ. Wanneer een mantelzorger niet meer in staat is de verzorging op zich te nemen, heeft dit doorgaans als gevolg dat de zieke naar een verzorgings- of een verpleeghuis gaat. Terwijl de overheid juist stimuleert dat zo lang als mogelijk de zorg thuis wordt geboden. Oók de patiënt wil het liefst zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers in een vroegtijdig stadium hulp inschakelen. Dit initiatief sluit goed op deze maatschappelijke ontwikkeling aan.