Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Vragen over Leiderschap

Leiderschap is de drijvende kracht achter elke verandering en daarom essentieel bij het formuleren, communiceren en uitvoeren van veranderstrategieën.

Dit tijdsgewricht (zie onze visie) vraagt naar onze mening letterlijk en figuurlijk om een ondernemende instelling. Moed en lef zijn nodig om buiten bestaande kaders en belangen te denken en dienovereenkomstig te handelen. Dit geldt niet alleen voor u als bestuurder, maar ook voor uw medewerkers. Door persoonlijk leiderschap te stimuleren, creëert u een ondernemende instelling en maakt u verandering mogelijk. Echte verandering komt van binnenuit.

Persoonlijk leiderschap ontstaat niet vanzelf. U en uw leidinggevenden zijn het gezicht van de verandering. Dit betekent dat u en uw leidinggevenden de veranderstrategie zelf moeten uitdragen, daar zelf in moeten geloven. Inzicht in uw eigen leiderschapsstijl en dat van uw leidinggevenden is daarom cruciaal. Elk veranderproces staat of valt bij de kwaliteit en het gedrag van u en uw leidinggevenden.

Leiderschap juist inzetten is dan ook bepalend voor het slagen van een verandering. Biloxi denkt graag met u mee over wat er van u als leidinggevende verwacht wordt en welke type leiderschap het beste past bij uw ambities. Samen bepalen we welke rol u en uw leidinggevenden in het veranderproces spelen. U zult ervaren dat wanneer u uw leiderschapsstijl verandert de organisatie meeverandert.

Mogelijk spelen bij u de volgende vragen:

  • Welk type leiderschap, zowel voor mezelf als mijn medewerkers, sluit het beste aan bij mijn doelstellingen?
  • Welke rol speel ik als leidinggevende in het veranderproces?
  • Hoe ga ik om met (mijn persoonlijke) onzekerheden in het veranderingsproces? Hoe weet ik of het veranderingsproces tot het door mij gewenste resultaat leidt?
  • Welke vaardigheden moet ik ontwikkelen om beter leiding te kunnen geven aan de beoogde verandering?
  • Hoe kan ik mijn medewerkers enthousiasmeren? Hoe vergroot ik de veranderingsbereidheid?


Naast vragen over Leiderschap, heeft u wellicht ook vragen over Visie, Strategie, Samenwerking, Implementatie, Organisatiecultuur of Organisatiestructuur. Biloxi gaat graag samen met u op zoek naar antwoorden.