Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Vragen over Strategie

Pas als medewerkers een voldoende helder en uitdagend perspectief voor ogen hebben, kunnen ze in beweging komen. We zullen dus eerst een visie moeten ontwikkelen, een stip op de horizon moeten bepalen. Alleen een helder doel is voor de meeste medewerkers niet voldoende om in beweging te komen, laat staan om in beweging te blijven. Het is ook nodig om te weten hoe we op onze bestemming denken te komen. In andere woorden: wat is onze veranderstrategie?

Naar onze overtuiging is er bij zorgvernieuwing geen rechte weg naar het gewenste perspectief. Om deze reden zijn wij geen voorstander van een geplande veranderingsstrategie, zie ook ons denkkader. Het gebied dat we betreden, is onontgonnen en de paden ongebaand. We zullen dus zelf, via trial-and-error, een weg moeten vinden. Al doende leert men...

Samen met u gaan wij op ontdekkingsreis. Onderweg kijken we steeds of de weg die we bewandelen nog wel de juiste is. Ook wij kennen dé weg niet. Samen met u kunnen we de verschillende wegen echter wel verkennen en richting geven aan uw medewerkers, om zo uiteindelijk toch op onze bestemming uit te komen. Vertrouwen is hierbij belangrijk. Vertrouwen in elkaars kunnen en vertrouwen dat de bestemming bereikbaar is.

Mogelijk spelen bij u vragen als:

  • Hoe vertaal ik onze visie naar de dagelijkse praktijk? Welke strategische opties heb ik? Wat is een effectieve veranderstrategie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat onze visie en bijbehorende kernwaarden door medewerkers uitgedragen en gedeeld worden?
  • Hoe betrek ik andere belanghebbenden bij ons initiatief? Hoe zorg ik ervoor dat er draagvlak komt?
  • Hoe kan ik de strategie vertalen naar plannen, die richting geven aan mijn medewerkers?
  • Hoe ga ik om met onzekerheden, terwijl mijn medewerkers juist om zekerheden vragen die ik (nog) niet kan bieden?
  • Hoe kunnen wij ons aanpassen aan verander(en)de omstandigheden? Hoe hierop te reageren?


Naast vragen over Strategie, heeft u wellicht ook vragen over Leiderschap, Visie, Samenwerking, Implementatie, Organisatiecultuur of Organisatiestructuur. Biloxi gaat graag samen met u op zoek naar antwoorden.