Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Vragen over Visie

Verandering begint bij bewustwording, het erkennen van de noodzaak dat het anders moet. Vaak komt dit doordat de omgeving verandert. Zo doen nieuwe technologieën hun intrede. Patiënten worden bijvoorbeeld steeds mondiger doordat op internet meer en betere informatie beschikbaar is. Ze willen als gelijkwaardige individuen worden behandeld. Veranderende omstandigheden bieden nieuwe kansen en uitdagingen.

Het inzicht dat u niet op dezelfde weg door kunt blijven gaan, is echter niet genoeg. Hier begint het pas. Wij gaan samen met u op zoek naar (mogelijke) antwoorden op de vraag waar we dan wél naartoe willen. We gaan samen op pad naar de stip op de horizon. We ontwikkelen samen een nieuwe visie of stellen de bestaande visie bij. 

Mogelijk spelen bij u de volgende vragen:

  • Wat is in onze omgeving veranderd? Welke veranderingen staan ons in de nabije toekomst nog te wachten? Wat betekent dit voor onze zorginstelling?
  • Wat zijn actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Waar ligt de (toekomstige) behoefte van mijn patiënten/cliënten?
  • Welke invloed heb ik zelf op mijn omgeving? Waar gaan en waar staan we voor? Wat is onze missie? Welke kernwaarden horen hierbij? Welke overtuigingen zitten ons in de weg?
  • Weet onze huidige visie onze medewerkers nog te enthousiasmeren? Hoe kom ik tot een heldere, inspirerende en breed gedragen visie?


Naast vragen over Visie, heeft u wellicht ook vragen over Leiderschap, Strategie, Samenwerking, Implementatie, Organisatiecultuur of Organisatiestructuur. Biloxi gaat graag samen met u op zoek naar antwoorden.